จันทน์เทศใช้ขับลมภายใน

จันทน์เทศ เป็นไม้ยืนต้น มีลำต้นสูงประมาณ 5-15 เมตร มีใบเป็นใบเดี่ยวสีเขียว ผิวใบเรียบและเป็นมัน มีดอกสีเหลือง ดอกตัวผู้และดอกตัวเมีย จะอยู่แยกกันคนละต้น มีผลลักษณะทรงกลม ปลายเว้าเล็กน้อย ผลเป็นสีเหลืองอมน้ำตาลเมื่อสุก เจริญเติบโตได้ดีในสภาพภูมิอากาศร้อนชื้น ชอบดินร่วน หรือดินที่มีอินทรีย์ทับถม ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด หรือการตอนกิ่ง

Read More